15 May 2016

Terk Etmeyeceğiz!


19.4. - 13.5.2016
Goethe-Institut Ankara Atatürk Bulvarı 131 Bakanlıklar 
 
Kent hareketleri ve eylemlerinin görsel kaydı mümkün mü? 
Sanatsal yöntem, bir afekt metodu olarak mekânsal direnişlere
gerçekten müdahil olabilir mi? Sergi, mekânsal ve kentsel 
koşullar ile temsil, müdahil olma ve araştırmanın sanatsal
yöntemlerine odaklanıyor.
 
Kentsel dönüşüm projeleri, zorla tahliyeler, sınır güvenlik
 politikaları, göç/mültecilik ve yerel kentsel direnişler 
bağlamında yoğun sosyal-mekânsal dönüşümler yaşıyoruz. 
Kendi içinde farklı dinamikleri olan tüm bu dönüşümler 
‘kentlerde nasıl beraber yaşayabiliriz’ ve ‘mekana dair 
pratiklerden nasıl öğrenebiliriz’ sorularına işaret ediyor. 
 
“Terk Etmeyeceğiz”, kent ve mekân bağlamında farklı pratikler 
üreten katılımcıları buluşturarak  mücadele mekânlarında ikame
edilen direniş yöntemlerine ve arzulara, görsel stratejiler 
aracılığıyla bakıyor. Sanatsal araştırma yöntemlerinden arşivleme
pratiğine, sivil itaatsizlik imajlarından mecralar arası
geçişkenliğe; sanatsal metodolojilerin izini sürüyor.

Sergi, başlığını sanatçı Ahmet Öğüt’ün "We Won't Leave" 
adlı foto-kolaj serisinden almıştır. Slogan, 1955’de 
Sophiatown (Güney Afrika) sakinlerinin zorla tahliyeleri 
sırasında kullanılmıştır.(We Won't Move!" -"Ons dak nie, 
ons phola hier")


 
 
Katılımcılar: Yelta Köm (İstanbul), Artıkişler Kolektifi (Ankara)
Özge Çelikaslan / Alper Sen, Ayşe Çavdar (İstanbul), Sevgi Ortaç (İstanbul), 
Önder Özengi (İstanbul/Ankara), Seçkin Aydın(Diyarbakır), 
Ahmet Öğüt (Berlin/Diyarbakır/İstanbul), İlhan Sayın(İstanbul), 
Gülsün Karamustafa (İstanbul), Ege Berensel (Ankara). 
 
Küratör: Pelin Tan, Mardin Sergi tasarımı: Yelta Köm & Pelin Tan
 
 
 

Hiç yorum yok: